Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-313

Nadmiar wiedzy okazuje się nieraz brzemieniem, balastem zakłócającym działanie.
[“Wysoki Zamek”]

Избыток знания подчастую оказывается бременем, балластом, ограничивающим
свободу действия. [“Высокий Замок”]

Zostaw komentarz