Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-314

Język tak samo jest mądrzejszy od umysłu każdego z nas, jak mądrzejsze jest od
rozeznania każdej jednostki jej ciało, samowiednie wszechstronne w nurcie życiowego procesu. [“Głos Pana”]

Язык настолько же мудрее любого из нас, насколько наше тело лучше нас самих
ориентируется во всех деталях протекающего в нём жизненного процесса. [“Глас
Господа”]

Zostaw komentarz