wysoki zamek

Nadmiar wiedzy okazuje się nieraz brzemieniem, balastem zakłócającym działanie. "Wysoki Zamek"

Pojawiamy się, pełni ufności, że jest tak, jak widzimy, że dzieje się to, co poświadczają naocznie zmysły, a potem, nie wiedzieć jak ani kiedy okazuje się, że dzieci dorastają, a dorośli zaczynają umierać. "Wysoki Zamek"
Intensywność marzeń ważniejsza jest od ziszczeń. "Wysoki Zamek"
Nie ma takiego przedmiotu, którego by nie można wprząc w służbę celów, sprzecznych z intencją jego twórców. "Wysoki Zamek"
Człowiek paleolityczny rył w kamieniu, gimnazjalny – w ławce.

"Wysoki Zamek"