Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-351

Tylko odbijając się w oczach, które na nie patrzą, kształty materii nabierają piękna i znaczenia. [“Astronauci”]
Формы материи приобретают красоту и смысл лишь тогда, когда отражаются в глазах, которые смотрят на них. [“Астронавты”]

Zostaw komentarz