astronauci

Żadna maszyna nie uczyni człowieka zbytecznym. "Astronauci"

Miliony komórek mózgu łączą się w warstwy, warstwy tworzą pola, pola – ośrodki i strefy projekcyjne, komunikujące się z sobą prądami o częściach harmonicznych i podharmonicznych, i cała ta zawrotna budowa, przepełniona wirującą i zmienną, lecz zespoloną jak muzyka grą prądów, to jest właśnie dusza… "Astronauci"

Wartość wszystkiego oceniamy dopiero w chwili utraty. "Astronauci"

Człowiek wnosi ład w niezmierzoną przestrzeń Wszechświata, bo tworzy wartości. "Astronauci"

Ważniejsze od zrozumienia konstrukcji maszyn jest poznanie istot, które je zbudowały. "Astronauci"