1983 Autobiografia tł. z niem.

Najważniejsze w mej biografii są zmagania intelektualne, a reszta ma raczej charakter anegdotyczny. (1983, Autobiografia, tł. z niem.)

Obdarzeni najwspanialszym poczuciem humoru to ci, których „występki ludzkości” doprowadziły do wściekłości i rozpaczy. Pod tym względem także się do nich zaliczam. (1983, Autobiografia, tł. z niem.)

Najważniejsze w mej biografii są zmagania intelektualne, a reszta ma raczej charakter anegdotyczny. (1983, Autobiografia, tł. z niem.)

Wybrałem fantastykę naukową ponieważ zajmuje się ludźmi jako gatunkiem (a raczej wszelkimi możliwymi gatunkami istot rozumnych, których przypadkiem szczególnym są ludzie). (1983, Autobiografia, tł. z niem.)