golem XIV

Genialność jest wiązką darów silnie skupionych. "Golem XIV"

Kultura jest instrumentem niezwykłym przez to, że stanowi odkrycie, które, żeby działać, musi być zakryte przed swymi twórcami. "Golem XIV"

Paradoksalność kultury w tym, że od rozpoznania ulega zapaści. "Golem XIV"

Nauka bierze świat jaki jest, filozofia i teologia natomiast rozważają, czy nie mógłby być inny. "Golem XIV"

Pierwszym obowiązkiem Rozumu jest nieufność wobec siebie. "Golem XIV"