golem XIV

Paradoksalność kultury w tym, że od rozpoznania ulega zapaści. "Golem XIV"

Nauka bierze świat jaki jest, filozofia i teologia natomiast rozważają, czy nie mógłby być inny. "Golem XIV"

Pierwszym obowiązkiem Rozumu jest nieufność wobec siebie. "Golem XIV"

Nie pracuje dobrze ten, kto z zamiarem sporządzenia łopaty wykonuje rakietę. "Golem XIV"
Ewolucja to leniwy bełkot, uparty w plagiacie, dopóki nie popadnie w opały. "Golem XIV"