Rozprawy i szkice

Jedynym środkiem na technologię (na jej skutki jakoś fatalne) jest inna technologia.
"Rozprawy i szkice"

Upływ czasu historycznego działa na literaturę niczym wiatr na ogień: małe płomyki gasi, a silne roznieca. "Rozprawy i szkice"

Obrazy utworzone ze słów nigdy się tak nie pokrywają pewnie, jak konstrukcje
matematyczne. "Rozprawy i szkice"

Będąc miarą rzeczy ziemskich, człowiek nie jest miarą całego Kosmosu. "Rozprawy i szkice"

Żyjemy w świecie, w którym nic nie jest już tak pewne jak to, że jutro nie będzie powtórzeniem dnia dzisiejszego. "Rozprawy i szkice"

Upływ czasu historycznego działa na literaturę niczym wiatr na ogień: małe płomyki gasi, a silne roznieca. "Rozprawy i szkice"