Filozofia przypadku

Wielość kultur jest skutkiem natury świata. "Filozofia przypadku"

Kultura broniła człowieka przed światem i jednocześnie świat przed człowiekiem.
"Filozofia przypadku"

Podziwiając utwór, podziwia się też samego siebie, że się aż tak dobrze umiało go
zrozumieć. "Filozofia przypadku"

Poznanie jest zdobyciem pewności w jakiejkolwiek kwestii. "Filozofia przypadku"

Opór stawiany przez kulturę postępowi sam jest częścią owego postępu. "Filozofia przypadku"

Kultura to przeżywalnościowa strategia istot rozumnych. "Filozofia przypadku"

Podziwiając utwór, podziwia się też samego siebie, że się aż tak dobrze umiało go zrozumieć. "Filozofia przypadku"