1995 Każda katastrofa jest możliwa tł. z niem. W.Jaźniewicz 2020