michael kandel

Język zarazem odzwierciedla oraz kształtuje świat człowieka. "Sława i Fortuna"

Ludzie są raczej głupi niż źli, choć skutki bywają nieprzyjemnie podobne. "Sława i Fortuna"

Tam właściwie rozgrywa się cała moja sztuka, gdzie źródła scjentyficzne objawiać już zaczynają swoją daremność, tam gdzie potęga nauki okazuje się pułapką albo labiryntem ducha ludzkiego, tam gdzie Darwin odnosi nad Heglem zwycięstwo wprawdzie, ale to jest zwycięstwo Pyrrhusowe. "Sława i fortuna. Listy do Michaela Kandla"

Jak kto gotów zainwestować 1 000 000 $ w reklamę, to bestseller można zrobić ze starej książki telefonicznej. "Sława i Fortuna"