ijon tichy

Nie kuszą podróże, gdy nie ma z nich dokąd wrócić. "Kongres futurologiczny"

Сiastogłowi kwaśną swą fermentacją wzięli za ducha, mięs prucie za historię, środki rozkład odraczające – za cywilizację. "Powrót z gwiazd"

Dystans między Bogiem a rozumem powiększa się z upływem czasu – wszędzie i zawsze! "Dzienniki gwiazdowe"

Chcemy istnieć, a nie przemijać, zmieniać się, a trwać, być wszystkim, nie ryzykując nic. "Dzienniki gwiazdowe"

Człowiek osiąga w życiu tym więcej, im dalsze wytycza sobie cele. "Obłok Magellana"

Bóg jest to bardzo duże dziecko, puszczające zabawki we „właściwym” kierunku, gwoli swej uciesze. "Dzienniki gwiazdowe"

Nie ma niczego, co dorównywałoby skazaniu na samotną wieczność. "Ze wspomnień Ijona Tichego"

Gdyby dziedziczność była naprawdę bezbłędna, aż po dziś nie byłoby na tym globie nikogo prócz ameb. "Ze wspomnień Ijona Tichego"

Im więcej można czynić, tym mniej się wie, co czynić należy. "Dzienniki gwiazdowe"