summa technologiae

Wszelka informacja zakłada istnienie adresata. „Informacja w ogóle” nie istnieje. "Summa technologiae"

Nic się teraz nie starzeje tak szybko jak przyszłość. "Summa technologiae"

Czyniąc cokolwiek, człowiek prawie nigdy nie wie, co właściwie czyni – w każdym razie nie wie do końca. "Summa technologiae"

Cywilizacja ludzka jest jak okręt, zbudowany bez planów. "Summa technologiae"
Wiedza jest zatem ograniczeniem różnorodności, i jest tym większa, im mniejsza jest niepewność oczekującego. "Summa technologiae"
Człowiek jest uczonym tym bardziej, w im większym stopniu zmusi własne człowieczeństwo do milczenia, tak aby przemawiała przezeń niejako sama Natura. "Summa technologiae"
Wiedza oznacza oczekiwanie określonego wypadku po zajściu pewnych innych wypadków. "Summa technologiae"
Oceny moralne czynów zależą przede wszystkim od ich nieodwracalności. "Summa technologiae"