Год Лема

Nigdy nie zadowalać się zrobionym, zawsze iść dalej. Działanie tego nakazu odnajdujemy w życiu wszystkich ludzi, którzy coś osiągnęli. "Astronauci"

Nie zdawałem sobie sprawy z rozmiarów, jakie osiągnęło w naszych czasach zobojętnienie na niezwykłość. "Śledztwo"

Kogo traci ten, kto umiera? Siebie? Nie, bo umarły to nie istniejący, a ten, kto nie istnieje, nie może niczego utracić. "Dzienniki gwiazdowe"

Ewolucja... Jest ona, jako konstruktor, oportunistą, a nie – perfekcjonistą. ["Głos Pana"]

Język tak samo jest mądrzejszy od umysłu każdego z nas, jak mądrzejsze jest od rozeznania każdej jednostki jej ciało, samowiednie wszechstronne w nurcie życiowego procesu. "Głos Pana"

Nadmiar wiedzy okazuje się nieraz brzemieniem, balastem zakłócającym działanie. "Wysoki Zamek"

Wiedza likwiduje zdziwienie, bo tego, kto wszystko wie, nic nie zaskoczy! "Cyberiada"

Nieszczęsnym i dziwacznym zrządzeniem losu stało się tak, że znaczna większość tego, co wyfantazjowałem, zastyga w rzeczywistość. (1999, Bomba Megabitowa)

Jestem ateistą, a raczej agnostykiem. Agnostykiem liberalnym w stosunku do ludzi wierzących. (1966, Rozmowa z Autorem „Solaris”)

Dla literatury być uczciwą, to jest, nie kłamać, znaczy tyle samo, co – nie być. "Doskonała próżnia"