Lem Year

Ryzyko może być dowolnie wielkie, ale sam fakt jego istnienia zakłada możliwość sukcesu. "Obłok Magellana"

W człowieku jest wszystko: wielkość i słabość, miłość i okrucieństwo, to, co ograniczone, i to, co nie ma granic. "Obłok Magellana"

Nie słuchać rad – to też jest mądrość. Ale niczyich… "Szpital Przemienienia"

Tylko życie nadaje światu sens. "Astronauci"

Tylko odbijając się w oczach, które na nie patrzą, kształty materii nabierają piękna i znaczenia. "Astronauci"

Nigdy nie zadowalać się zrobionym, zawsze iść dalej. Działanie tego nakazu odnajdujemy w życiu wszystkich ludzi, którzy coś osiągnęli. "Astronauci"

Sukces częściej towarzyszy pozorom świetności niż świetności autentycznej. (1978,
Sukces)

Futurologia – sondą w niebo i piekło przyszłości. (1973, Sondą w niebo i piekło

przyszłości)

Potężna cywilizacja to nie taka, co żadnych już nie zna kłopotów, lecz taka raczej, co ma
kłopoty na swoją skalę. (1977, Czy jesteśmy sami w kosmosie?)

Nie zdawałem sobie sprawy z rozmiarów, jakie osiągnęło w naszych czasach zobojętnienie na niezwykłość. "Śledztwo"