Lem Year

Kogo traci ten, kto umiera? Siebie? Nie, bo umarły to nie istniejący, a ten, kto nie istnieje, nie może niczego utracić. "Dzienniki gwiazdowe"

Nie zawsze to, co najlepsze dla społeczeństwa, jest najbardziej opłacalne. "Dialogi"

Zło generują zarówno systemy złe, jak i systemy złych, i tylko w skutkach są oba te
rodzaje ze sobą zrównane. (1968, „Diabeł” i arcydzieło)

Świat bez ryzyka to świat bez strachu – ale i bez śmiałości. (1965, Przedmowa do
„Powrotu z gwiazd”, tł. z ros. W.Jaźniewicz i M.Płaza, 2009)


Tam, gdzie wszystko można zdobyć bez trudu, wszystkie wartości giną. (1965,
Przedmowa do „Powrotu z gwiazd”, tł. z ros. W.Jaźniewicz i M.Płaza, 2009)

Kosmos nie jest „Ziemią powiększoną do rozmiarów Galaktyki”. To nowa jakość. (1962,
Przedmowa autora do rosyjskiego wydania „Solaris”, tł. z ros. W.Jaźniewicz, 2020)

Nie ma granicy poezji, jest tylko granica talentów. Jeśli zjawi się ktoś wielki, poznacie go
po głosie. (1948, Zamilkły poeta)


Żona zasadniczo ma rację z uwagi na to, że jest Żoną, a nie z uwagi na to, o co
merytorycznie idzie; jednakże za żadne skarby nie Wolno dać Żonie do poznaki, że
trzymamy się właśnie tej Maksymy. "Sława i Fortuna"

Tragedia XX wieku polega na tym, że nie było możliwości uprzedniego sprawdzenia teorii Karola Marksa na myszach. (1995, Każda katastrofa jest możliwa, tł. z niem. W.Jaźniewicz, 2020)

Religie są protezami, które mają nam ułatwiać oswojenie się z myślą o przykrej perspektywie niebytu. (1995, Wracam z Kosmosu)