pokoj na ziemi

Nic nie umie zachowywać się bardziej nierozumnie od rozumu. "Fiasko"
Normalny człowiek jest istotą wysoce nielogiczną i w tym jego człowieczeństwo. "Pokój na Ziemi"
Co dla jednego człowieka jest ułudą lub próżniactwem, dla innego może być życiową pasją. "Fiasko"
Dwudziesty wiek zniszczył ceremonialną rytualizację wypowiadania wojny. Świat z dwuczłonową alternatywą – wojny albo pokoju – przemienił się w świat wojny, co była pokojem i pokoju, który był wojną. "Pokój na Ziemi"
Myśmy nie tylko zrobili z rajskiego jabłka kompot, ale piłujemy już Drzewo Wiadomości.

"Fiasko"
Prawo Tichego: „Jako pierwsza zaczyna świerzbić i łaskotać ta część ciała, w którą żadnym sposobem nie można się podrapać”.

"Pokój na Ziemi"